asterisco

Clase: Linfocitos T humanos transducidos con un vector lentiviral (VLV) que codifica un receptor de antígeno quimérico (CAR) que reconoce el antígeno de maduración de linfocitos B (BCMA ó CD269)

asterisco
Clase: Linfocitos T humanos transducidos con un vector lentiviral (VLV) que codifica un receptor de antígeno quimérico (CAR) que reconoce el antígeno de maduración de linfocitos B (BCMA ó CD269)